„Gerai organizuota kontrolė yra būtina sėkmingo valdymo sąjungininkė”

A. Fajolis

Programa Duomenų Bazė Apskaita

Finansų ir buhalterinės apskaitos valdymo programa DB Apskaita sudaryta iš atskirų tarpusavyje suderintų modulių. Jie integruoti į vieną bendrą komplektą. Įvedus pirminius dokumentus teikiami apibendrinti ir susisteminti rezultatai. Visus dokumentus ir ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti arba eksportuoti į MS Windows naudojamas duomenų apdorojimo programas MS WORD, EXCEL ir kt. Daug pagalbinių nustatymų ypač praplečia standartinės buhalterinės apskaitos rėmus. Visus šiuos nustatymus gali sukurti, papildyti ar keisti pats vartotojas.

Programos DB Apskaita moduliai

Bazinę (dažniausiai naudojamą) programos versiją sudaro šie moduliai:
1. Pagrindinis modulis tai duomenų bazės valdymo sistema. Taip pat Didžioji Knyga, Sintetinė analizė, žinynų visuma, ataskaitų konstruktorius.
2. Materialinių vertybių (sandėlio) apskaita. Prekių, atsargų, ūkinio inventoriaus, paslaugų judėjimo kiekinė ir suminė apskaita, likučių kontrolė. Kiekinės ir suminės suvestinės.
3. Piniginių lėšų apskaita pagal kiekvieną sąskaitą banke ar kasą. Lėšų apskaita pas atskaitingus asmenis. Valiutos apskaita pagal valiutas ir atitikmenį Eurais. Mainai (eksportas/importas) su elektroninės bankininkystės sistemomis SEPA formatu.
4. Ilgalaikio turto priemonių judėjimo apskaita, amortizacinių atskaitymų skaičiavimas bei ataskaitos.
5. Atlyginimų darbuotojų priskaitymų/atskaitymų, pajamų mokesčio, socialinio draudimo ir kitų sumų skaičiavimas ir ataskaitos.
6. Personalo apskaita. Darbuotojų kortelės, darbo grafikai, įsakymai.
7. Kiti dokumentai. Buhalterinės pažymos, užskaitos, sąskaitų uždarymai.
8. Atsiskaitymai tai atsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais ir kitomis organizacijomis pagal konkrečius dokumentus.

Be šešių pagrindinių yra ir kitų, specifinei veiklai pritaikytų programos modulių, kurie gali būti pateikiami tiek įsigyjant programą, tiek ir vėliau prireikus vartotojui:
* Gamyba ir normavimas tai kalkuliacinių kortelių sudarymas ir spausdinimas. Automatinis žaliavų ir pusfabrikačių nurašymas pagal pagamintos produkcijos kiekį.
* Atostogų apskaita.
* Darbas su POS sistemomis.
* Galimybė naudoti brūkšninių kodų skaitytuvus ir duomenų kaupiklius pardavimams, vertybių judėjimo apskaitai ar inventorizacijai.
* Duomenų pateikimas kitų įmonių programoms (SoDrai, VMI, bankams).
* Kainynų modulis, skirtas kainynų, komercinių pasiūlymų formavimui su bendromis ar išskirtinėmis kainomis, nuolaidų ir akcijų fiksavimo galimybėmis.
* Bidžetų sudarymas ir vykdymo kontrolės ataskaitos. Mainai su VBAMS (viešojo sektoriaus subjektams).
* Duomenų teikimas VMI XML formatu (i.SAF, FR0600, FR0572, FR0573, FR0471).
* Duomenų teikimas Sodrai XML formatu (1-SD, 2-SD, SAM).
* Duomenų teikimas Statsitikai XML formatu (DA-01).
* Atsiskaitymo lapelių darbuotojams automatinis siuntimas el.paštu.
* Išrašytų sąskaitų faktųrų ar kitų dokumentų siuntimas el.paštu (PDF formatas).
* Sąrašinių mokėjimo nurodymų formavimas SEPA formatu.
* Sutarčių kontrolės (pirkimai pardavimai) programa DB Sutartys.

* Programos DB Apskaita naudotojo vadovas.

Autorinės teisės

Programos autorius - UAB "DB Topas" yra lietuviško kapitalo įmonė, įkurta 1991 m. Kaune. Užsiima įvairios programinės įrangos, susijusios su duomenų bazėmis, kūrimu. Pagrindinę bendrovės veiklos dalį sudaro programos buhalterinei apskaitai. UAB "DB Topas" niekada nešvaistė laiko ir didelių lėšų reklamai, tačiau sugebėjo patikimai įsitvirtinti rinkoje. Visos ilgalaikės investicijos į programos tobulinimą ir galimybių plėtimą užtikrina, kad pirkdami šią programą, įsigyjate tikrą vertybę, geru kainos ir kokybės santykiu.